ค้นหาตัวแทนจำหน่าย


name address phone no.
บจก.สอาดกรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่ ) ลำปาง 111-119 ถ. บุญวาทย์ ต. สวนดอก อ. เมือง จ. ลำปาง 5210 054-222107
บจก.สอาดกรุ๊ป สอาดอิเลคทริค พิษณุโลก 600/88 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 055-302920
บจก.สอาดกรุ๊ป สาขาซุปเปอร์ชีป เชียงใหม่ 303 ถนนแก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 085-6959746
บจก.สอาดกรุ๊ป สาขาบ้านกลาง 88/1 หมู่ที่ 3 ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 088-5479119
บจก.สอาดกรุ๊ป สาขาป่าซาง 604 หมู่ที่ 1 ต.ปากบ่อง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120 088-5477557
บจก.สอาดกรุ๊ป สาขาดอยสะเก็ด 208 หมู่ที่ 5 ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 089-9439191
บจก.สอาดกรุ๊ป สาขาสันกำแพง 95/1 ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130 097-9232229
บจก.สอาดกรุ๊ป สาขาแม่ริม 803/1 หมู่ที่ 1 ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 085-6959742
บจก.สอาดกรุ๊ป สาขาเจดีย์แม่ครัว 168 หมู่ที่ 3 ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290 093-1307736
บจก.สอาดกรุ๊ป สาขาสารภี (ขัวมุง) 13 หมู่ 3 ต.ขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140 061-2678787
บจก.สอาดกรุ๊ป สาขาแม่วาง (ขัวมุง) 492 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านกาด อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 50360 061-2680888
บจก.สอาดกรุ๊ป สาขาหางดง 61 หมู่ที่ 8 ตำบลหารแก้ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 087-3059880

Thailand | © 2018 Hisense, inc. all rights reserved

Choose your region

Close