ข้อมูลการรับประกันสินค้า


by Hisense Thailand Team on 2020 Jun 10เพิ่มความมั่นใจเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์ Hisense เรารับประกันให้ท่าน 3ปีเต็ม  ฟรีค่าเเรง ค่าอะไหล่ ค่าเดินทาง ตลอด 3 ปี    

!!! อุ่นใจยิ่งขึ้นเพราะเรารับประกันมอเตอร์ (เครื่องซักผ้า) เเละคอมเพรซเซอร์ ฟรีค่าอะไหล่ ให้ถึง 12 ปี !!!

*ขอบเขตของการรับประกัน:

A. ความครอบคลุมการรับประกันการซ่อมฟรี ระยะการรับประกันเริ่มนับจากวันที่ซื้อสินค้า โดยมีระเวลาตามที่ระบุข้างต้น, บริษัทไฮเซ่นส์หรือศูนย์บริการแต่งตั้ง ยอมรับที่จะซ่อมแซมสินค้าของไฮเซ่นส์หากมีข้อบกพร่องที่เกิดจากตัววัสดุหรือที่เกิดจากการผลิต โดยบริษัทไฮเซ่นส์ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บชิ้นส่วนอะไหล่หรือส่วนประกอบใดๆ ในช่วงระยะเวลาที่รับประกันผลิตภัณฑ์ อย่างไรก็ตามอาจจะมีค่าใช้จ่ายอื่นๆที่อาจเกิดขึ้นได้จากการให้บริการการซ่อม, การปรับแต่ง, การเปลี่ยนอะไหล่ ในกรณีที่อยู่นอกระยะเวลารับประกัน ข้อยกเว้น:

การรับประกันสินค้าจะไม่คุ้มครองด้วยเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ :

1. ข้อบกพร่องหรือความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ,ไฟไหม้, น้ำท่วม, ฟ้าผ่าหรือภัยธรรมชาติต่างๆหรือการเกิดวินาศภัยที่เหนือธรรมชาติ

2. ข้อบกพร่องหรือความเสียหายที่เกิดระหว่างการขนส่ง, การจัดส่งสินค้าหรือการจัดการ

3. ข้อบกพร่องหรือความเสียหายที่เกิดจากความประมาท การใช้ผิดวิธีหรือเกิดจากการไม่ศึกษาคำแนะนำที่มีอยู่ในคู่มือการใช้งานและติดตั้ง

4. ข้อบกพร่องหรือความเสียหายที่เกิดจากการกร่อน, การรั่วไหลของแบตเตอร์รี่,สภาวะแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายเข้าเครื่องไม่เหมาะสมหรือเกิดจากการรบกวนของแมลงหรือสัตว์

5. ความผิดปกติที่เกิดจากการใช้งานทีวีหรือตั้งวางทีวีภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบ เช่น อุณหภูมิความร้อน, ฝุ่นละอองหรือของเหลว

6. ข้อบกพร่องหรือความเสียหายที่เกิดจากการได้รับการเปลี่ยนแปลง, แก้ไขหรือซ่อมแซมโดยบุคคลใดๆ ที่ไม่ใช่ศูนย์บริการที่ผ่านการแต่งตั้งจากทางบริษัทไฮเซ่นส์

7. ไม่รับประกันอุปกรณ์เสริมที่แนบมากับทีวีหรืออุปกรณ์ที่จะใช้ร่วมกับทีวีไฮเซ่นส์ เช่น รีโมทคอนโทรล, แบตเตอรี่, อะแด็ปเตอร์, เสาอากาศ (ในกรณีที่การแสดงผลที่จอภาพและเสียงเกิดความผิดเพี้ยน บิดเบือน ขาดๆหายๆ ซึ่งมีสาเหตุมาจากเสาอากาศ, สายเคเบิลทีวี, หรือกล่องรับสัญญาณ Setup box )

8. ไม่รับประกันต่อส่วนประกอบภายนอก เช่น คันโยก, ปลั๊ก, เต้าเสียบ, ปุ่มควบคุม, การทำสี, สติ๊กเกอร์ลาเบลหรือสายต่างๆที่แนบมา

9. ข้อบกพร่องหรือความเสียหายที่เกิดจากแตก เช่น หน้าจอแอลซีดี

10. ข้อบกพร่องหรือความเสียหายที่เกิดจากการบำรุงรักษา, การทำความสะอาดหรือการตรวจเชคสภาพตามรอบระยะเวลา

11. ไม่รับผิดชอบในเรื่องวิธีการสาธิต/การติดตั้งผลิตภัณฑ์ที่ซื้อ

12. ไม่รับประกันหากหมายเลขเครื่องบนผลิตภัณฑ์ถูกลบออก ถูกดัดแปลงหรือถูกทำให้อ่านไม่ออก

13. ไม่รับประกันกรณีบัตรรับประกันฉีกขาดหรือการแสดงหลักฐานปลอมแปลง

14. ข้อบกพร่องหรือความเสียหายที่เกิดจากการแก้ไขซอฟแวร์หรือแก้ไขโปรแกรมใดๆที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของตัวผลิตภัณฑ์

15. ข้อผิดพลาดของผลิตภัณฑ์ที่มาจากการใช้ซอฟแวร์หรือโปรแกรมของบุคคลที่สามที่ไม่ว่าจะเป็นการปรับเปลี่ยน, เปลี่ยนแปลง, การดัดแปลงหรือแก้ไขซอฟแวร์ลิขสิทธิ์ที่มีอยู่แล้วซึ่งเป็นตัวสั่งทำงานของตัวผลิตภัณฑ์ และข้อผิดพลาดที่มาจากฟังก์ชั่นหรือการทำงานของผู้ให้บริการสื่อหรือคอนเท้นท์ (Third party media service)ที่เข้ามาถึงในตัวผลิตภัณฑ์

B. ความครอบคลุมกรณีการเปลี่ยนสินค้าใหม่ ลูกค้าสามารถเปลี่ยนสินค้าได้ภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันที่ซื้อสินค้า หลังจากผ่านการตรวจสอบและประเมินผลอย่างละเอียดของบริษัทไฮเซ่นส์แล้ว การเปลี่ยนสินค้าที่เกินระยะเวลาการรับประกัน 7 วัน จะทำได้ก็ต่อเมื่อ มีความพยายามซ่อม,แก้ไขข้อบกพร่องเป็นจำนวนครั้งที่สมควรตามอาการแล้ว แต่ก็ยังเกิดข้อบกพร่องเดิม จนไม่สามารถแก้ไขได้

การตัดสินใจในการเปลี่ยนสินค้าโดยบริษัทไฮเซ่นส์หรือคำถามต่างๆที่เกี่ยวข้องกับข้อบกพร่องจากการผลิตหรือจากวัสดุจะเป็นข้อสรุปในการตัดสินใจ และผู้ซื้อจะต้องยอมรับผลผูกพันกับการตัดสินใจดังกล่าว และผลิตภัณฑ์เครื่องไหนๆหรือชิ้นส่วนอะไหล่ใดๆ ที่ถูกเปลี่ยนใหม่แล้วจะกลายเป็นทรัพย์สินของบริษัทไฮเซ่นส์

ข้อจำกัดของความรับผิดชอบ:
การรับประกันของไฮเซ่นส์มีข้อจำกัดดังต่อไปนี้:

1. การรับประกันนี้ใช้ได้เฉพาะภายในดินแดนราชอาณาจักรไทย โดยผู้ที่จะใช้สิทธิการรับประกันนั้น จะต้องซื้อผลิตภัณฑ์ไฮเซ่นส์และพักอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น

2. ไฮเซ่นส์จะไม่รับผิดชอบใดๆสำหรับความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุหรือเป็นผลสืบเนื่องมาจากอุบัติเหตุ ความรับผิดชอบของไฮเซ่นส์ภายใต้การรับประกันนี้จะจำกัดเกี่ยวกับการซ่อมหรือการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ โดยบริษัทไฮเซ่นส์หรือศูนย์บริการแต่งตั้งที่ได้รับการอนุญาตเท่านั้น

3. ผลิตภัณฑ์นี้มีไว้สำหรับผู้ใช้งานเป็นการส่วนตัวเท่านั้น โดยไม่ได้รับการออกแบบมาสำหรับการใช้งานอย่างต่อเนื่องหรือไม่ได้ถูกออกแบบเพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์หรือไม่ได้ถูกออกแบบเพื่อใช้ในหลักสูตรของธุรกิจหรือหลักสูตรของอาชีพ

4. ข้อมูลการรับประกันทั้งหมด, คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์และข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

5. บัตรรับประกันนี้ จะไม่มีการพิมพ์ให้ใหม่หากเกิดการสูญหาย

6. การบริการซ่อมถึงบ้านของบริษัทไฮเซ่นส์ จำกัดการบริการให้กับ LedTech LCD TV ขนาดจอ 37 นิ้ว และใหญ่กว่า 37 นิ้วขึ้นไป สำหรับการบริการสำหรับ LCD TV ที่ต่ำกว่า 37นิ้ว ผู้ซื้อจะต้องนำ LCD TV ไปยังศูนย์บริการไฮเซ่นส์หรือศูนย์บริการแต่งตั้งเอง ข้อสำคัญที่ต้องรับทราบ:

1. กรณีเรียกใช้บริการในระยะเวลาการรับประกัน จะต้องแสดงบัตรรับประกันนี้และหลักฐานในการซื้อสินค้าด้วย (ใบเสร็จรับเงิน/ต้นฉบับใบขายสินค้า) หากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดข้างต้นได้ วันเริ่มนับระยะการรับประกันให้ยึดเอาวันที่ผลิตสินค้าเป็นพื้นฐานขั้นต้น

2. การขนส่ง การจัดส่งและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการขนส่งสินค้าทั้งขาไปและขากลับจากบริษัทไฮเซ่นส์หรือศูนย์บริการแต่งตั้งนี้ ผู้ใช้สินค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายนี้เอง

3. บริษัทไฮเซ่นส์ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการให้บริการ สำหรับสินค้าที่อยู่นอกระยะเวลารับประกัน และขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการให้บริการ ในกรณีใดๆ ที่บริษัทพบว่าอยู่นอกเงื่อนไขการรับประกันสินค้า

 


Thailand | © 2018 Hisense, inc. all rights reserved

Choose your region

Close