การจัดแสดงไฮเซ่นส์เลเซอร์ทีวีในงานวันสิ่งแวดล้อมโลก


by Hisense Thailand Team on 2022 Jun 08ในวาระวันสิ่งแวดล้อมโลก ซึ่งตรงกับวันที่ 5 มิถุนายน สำนักงานใหญ่แอฟริกาแห่งไชน่ามีเดียกรุ๊ป ได้ริเริ่มการดำเนินการของสื่อมวลชนเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจีน-แอฟริกา ที่กรุงไนโรบี ประเทศเคนยา อย่างเป็นทางการ

มีตัวแทนกว่า 30 คน จาก โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP), โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP), กองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ(UNICEF), องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWFN) และองค์กรระหว่างประเทศอื่นๆ ตัวแทนทางการเมืองของประเทศแอฟริกา หัวหน้าสถาบันคุ้มครองสิ่งแวดล้อม และตัวแทนของสื่อกระแสหลักจากประเทศแอฟริกา

ปกป้องดวงตา แต่ยังนำแนวคิดสีเขียวผ่านการออกแบบ การผลิต และการรีไซเคิลมาใช้ถึง 87% 

ไฮเซ่นส์ได้ลดการใช้ไฟฟ้าของเลเซอร์ทีวีขนาด 100 นิ้ว ลงประมาณ 250 วัตต์ ซึ่งหมายถึงระยะเวลา 4 ชั่วโมง จะใช้ไฟฟ้าเพียง 1 กิโลวัตต์เท่านั้น ซึ่ง LCD ทีวี ทั่วไปที่มีขนาดเท่ากันนั้น ใช้ไฟฟ้ามากกว่า 800 วัตต์

ในอนาคตไฮเซ่นส์จะพัฒนาเลเซอร์ทีวี ขนาด 100 นิ้ว ให้ใช้ไฟฟ้าน้อยกว่า 200 วัตต์ พร้อมกับประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น

การคาดการณ์ของ Omadia ภายในปี 2022  LCD ทีวี ที่มีขนาดใหญ่กว่า 75 นิ้ว จะมีการจัดส่งทั่วโลกสูงถึง 10.3 ล้านเครื่อง ถ้าเรานำเลเซอร์ทีวีมาแทนที่ได้ 30% แต่ละเครื่องทำงาน 4 ชั่วโมงต่อวัน จะช่วยประหยัดไฟ 880 ล้านยูนิตต่อปี ซึ่งเทียบเท่ากับการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 637,000 ตัน เลเซอร์ทีวีไม่ใช่แค่เทคโนโลยีที่ยอดเยี่ยม แต่ยังเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัย ไฮเซ่นส์เชื่อว่าเทคโนโลยีการแสดงผลที่มีคุณภาพของเลเซอร์ทีวีจะกลายเป็นกระแสหลักในอนาคต


Thailand | © 2018 Hisense, inc. all rights reserved

Choose your region

Close